JOASIA 

(ZUMBA / TRAMPOLINY)

    • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness-nowoczesne formy gimnastyki – uprawnienia Ministra Sportu i Turystyki
    • trener personalny
    • licencjonowany instruktor Zumba Fitness
    • członek ZIN (Zumba Instructor Network)
    • uczestniczka licznych szkoleń, konwencji i warsztatów