NR KONTA: 51 1240 5309 1111 0010 4567 8335

                     DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE !

CENTRUM SPORTOWE SEMIRAMIDA.